แชทบอทประเมินระดับอารมณ์

เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำวิจัย 

Experience Sampling Method

ผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์อะไรจาก AI-oon บ้าง?

กราฟแสดงสถิติอารมณ์ของคุณในแต่ละช่วงเวลา

ค้นพบกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุด

ใช้งานผ่าน application

line.png

กดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่

IMG_6185.PNG
iphone.png